Välkommen!

Du har kommit till ett familjeföretag med kunden i fokus!

Bildnamn Nyhet, vi kan dela upp fyrkantbalarna i små delbalar. T.e.x. de små balarna på bilden var en stor bal på 2,3m innan, den hålls ihop av tre snören, de små hålls ihop av två snören.
CAT 14t Nyhet! CAT bandgrävare 14ton, rotortilt, schaktblad