Jordbearbetning

Plöjning, Harvning, Jordfräsning, Sladdning, Stubbebarbetning, Körning med Carrier, Vältning etc.

Gödselspridning, Kalkning

Vi har två gödselspridare, som kan köras samtidigt, ger mycket hög kapacitet, uppemot 80-100t/h. Den ena med två-stegs aggregat som finfödelar och har stor spridningbredd, fungerar även bra som kalkspridare och att sprida fjäderfägödsel(12m arbetsbredd), de rymmer 15 resp 17m3, och har mycket stora däck

Sådd

Dels med en universalsåmaskin(Rapid) som klarar allt från direktsådd till vanlig sådd, den kan så i förutom utsäde, aven konstgödsel och frö för insådd samtidigt, den lägger även sprutspårsmarkeringar i jorden för bekämpning före uppkomst. Vi har även vanlig såmaskin m.m.

Plantskydd

Kan vi utföra med en 24m växtskyddsspruta som klarar 40ha/fyllning, har inbyggd spoltank och diskmunstycke för rengörning i fält, fläktspruta med bra täckning.

Tröskning

Med en lätt tröska med hög kapacitet, GPS-styrd med skördekartering, 22fot(6,6m), 10m3 tank, 300hk motor, och stora däck(850mm), och ändå smal i transport 3,5m. 

Grovfoderskörd

Betesputsning

  • Med 4,5m maskin, klipper väldigt jämnt
  • Med 2m släntkklippare, som tar även grövre vegetation

Försäljning av Hönsgödsel, utspridd, KRAV-godkänd

4t/ha ger ungefär samma näring som 340kg NPK och är avsevärt billigare. Säljes utspritt! Ring för pris!

 

  • Slåtter med dubbla 3,1m slåtterkrossar, totalt 6marbetsbredd, ger mycket hög kapacitet, och man slipper att köra i oslaget gräs
  • Hövändning med 10,5m hövändare, med små rotorer för att plocka upp allt gräs
  • Strängläggning med 6,5m strängläggare, som kan lägga ihop flera strängar, alt. göra två små i ett drag
  • Pressning av fyrkantbalar, ger lätthanterliga balar med variabel längd
  • Pressning av rundbalar, som kan finsnittas för hög baldensitet, kan kombineras med frontsträngläggare på 6m, då utförs två jobb samtidigt!
  • Inplastning av ovanstående med inplastare med högsta kapacitet, uppemot 70 fyrkantbalar/h
  • Och givetvis balsamling/transport