Lite exempel på vad vi kan göra:

  • Gräv & Schaktarbeten
  • Grässådd (Har etablerat gräs på Golfbanor bla.)
  • Utkörning av skog, även trädfällning

 

Huddig grävlastare, lätt smidig maskin
Skogskärra med kran och vinch, lätt och smidig, med stor kapacitet