Ett av ekipagen

Snöröjning och halkbekämpning på vintern och sopning, kantklippning, skrapning och dammbindning på sommaren